MENDALAMI NIKMAT IBADAH

UMRAH

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

"Tempoh waktu antara satu umrah dengan umrah yang seterusnya merupakan penghapus dosa, dan haji yang mabrur akan menatijahkan balasan syurga”

(Sahih Bukhari, no. 1650, Sunan Ibnu Majah, no. 2879, Musnad Ahmad, no. 9569, no. 15146)

PAKEJ UMRAH Orange Travel & Tours

17 July - 29 February 2024

M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 4

PENUH
M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 3

PENUH
M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 2

PENUH
M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 4

PENUH
M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 3

PENUH
M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 2

PENUH
Pakej Umrah Haji Malaysia

17 July - 29 February 2024

M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 4

M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 3

M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 2

M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 4

M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 3

M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 2

Pakej Umrah Haji Malaysia

17 July - 20 February 2024

M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 4

M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 3

M: Biasa
MUSIM Biasa

Bilik Ber 2

M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 4

M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 3

M: Cuti
MUSIM Cuti

Bilik Ber 2

Blog Galeri Umrah